Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-06-2023 om 11:49:05  

Onderwerp: Uitnodiging en agenda extra algemene ledenvergadering op vrijdag 23 juni 2023

 

Beste leden,

 

Zoals jullie weten is op de ALV van 3 maart 2023 onze penningmeester, Henk Rutten afgetreden.
Wij bedanken hem voor al het werk die hij de afgelopen jaren voor onze vereniging heeft gedaan.

 

Door het aftreden van Henk is binnen het bestuur een vacature ontstaan.
Het bestuur is nu op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid die het penningmeesterschap zou willen overnemen.
Het is verheugend dat een lid van de vereniging zich heeft aangeboden om als penningmeester tot het bestuur te willen toetreden.

 

Daarom ontvangen jullie een uitnodiging en agenda voor een extra algemene ledenvergadering op vrijdag 23 juni 2023,
waarop het bestuur dit lid, Bram Rutten, willen benoemen tot nieuw bestuurslid in de functie van penningmeester.

 

Graag hopen we op een mooie en grote opkomst om de nieuwe penningmeester te begroeten.   

 

Met vriendelijke groet

 

Namens het bestuur

Ton Wouters

Secretaris SV Het Kasteel